MUZIEKSCHOOL NEW WAVE - ZANDVOORT

 

MUZIEKLES OP MAAT


In het algemeen vinden de lessen in kleine groepen plaats. De lesduur is gekoppeld aan de groepsgrootte. Twee leerlingen krijgen wekelijks 40 minuten les, bij drie of meer leerlingen is dat 1 uur per week.

Groepsles heeft voordelen: je kunt naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren en meteen samenspelen. Bij de samenstelling van groepen houdt de docent uiteraard rekening met leeftijd, niveau, leertempo en muzikale voorkeur van de leerlingen. Als een leerling wat betreft leeftijd, niveau etc. niet in een groep kan worden geplaatst is het mogelijk om individueel les te krijgen. Een individuele les duurt 30 minuten en wordt ook wekelijks gegeven. De tarieven voor beide lesvormen vindt u hier op de site.
In het belang van de leerling kan de docent besluiten tijdelijk wijzigingen aan te brengen in de groepssamenstelling. Zo bestaat de mogelijkheid om een leerling tijdelijk apart les te geven of in groepen te laten
samenspelen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met alle betrokkenen.

 

AANGEPASTE MUZIKALE VORMING


Voor leerlingen met speciale eigenschappen, zoals een verstandelijke, een lichamelijke- of motorische handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, bestaan diverse mogelijkheden om met muzikale vorming actief te zijn. Na een voorgesprek met een deskundig docent wordt gezocht naar een plaats in de muziekschool waar de leerling optimaal kan functioneren. Vanwege de bijzondere aard van dit muziekonderwijs vinden de lessen vaak individueel plaats. U wordt verzocht hierover contact op te nemen met het vestigingshoofd.


KORTE CURSUSSEN

DE KNIPKAART
U bepaalt in overleg met de docent hoe vaak en wanneer de lessen gevolgd worden. Een ideale oplossing voor jongeren en volwassenen die tijdelijk individuele lessen willen volgen!