nu inschrijven!

inschrijfformulier

in verband met de inroostering:

gegevens betalingsplichtige

Bij incassobetaling dient u met ondertekening uw akkoord hieronder te bevestigen.

Onderstaande vier velden alleen in de printversie invullen!

Bij latere instroom wordt het verschuldigde bedrag over de resterende termijnen verdeeld.

U ontvangt na verzenden automatisch een kopie van de inschrijving. Controleer graag of e.e.a. klopt. Na ondertekening opsturen naar:

MUZIEKSCHOOL NEW WAVE - ZANDVOORT
Directie: Leo Sanders
Kostverlorenstraat 40
2042 PH Zandvoort