Agenda

Informatie over leerlingenuitvoeringen van de Muziekschool

Zondagmiddag 15 mei 2022: Algemene uitvoering in De Blauwe Tram.

Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober: Diverse leerling tijdens Zandvoort ART

Dinsdagochtend 20 december: Uitvoering tijdens koffietijd in Pluspunt. In samenwerking met stichting ‘Méér Muziek in de Klas’ zullen kleine orkesten, bestaande uit leerlingen van groep 5 & 6 van de Mariaschool en de Hannie Schaftschool, laten horen waar zij in de naschoolse lessen naartoe hebben gewerkt.

Via deze site, en natuurlijk via de muziekdocenten zelf, houden wij u op de hoogte van al dan niet doorgaan van deze evenementen.