lesvormen

MUZIEKLES OP MAAT

In het algemeen vinden de lessen in kleine groepen plaats. De lesduur is gekoppeld aan de groepsgrootte. Groepsles heeft voordelen: je kunt naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren en meteen samenspelen. Bij de samenstelling van groepen houdt de docent uiteraard rekening met leeftijd, niveau, leertempo en muzikale voorkeur van de leerlingen.

Als een leerling wat betreft leeftijd, niveau etc. niet in een groep kan worden geplaatst is het mogelijk om individueel les te krijgen. Een individuele les duurt 30 minuten en wordt ook wekelijks gegeven. De lesgeldtarieven en lesvormen vindt u op de homepage van de docenten: https://newwavemuziekdocenten.nl

AANGEPASTE MUZIKALE VORMING

Voor leerlingen met speciale eigenschappen, zoals een verstandelijke, een lichamelijke- of motorische handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, bestaan diverse mogelijkheden om met muzikale vorming actief te zijn. Na een voorgesprek met een deskundig docent wordt gezocht naar een plaats in de muziekschool waar de leerling optimaal kan functioneren. Vanwege de bijzondere aard van dit muziekonderwijs vinden de lessen vaak individueel plaats.

Wij adviseren u even contact op te nemen met Paul van der Plas, de Coordinator/Projecteleider van de stichting. Paul is te bereiken via:

info@newwavezandvoort.nl (vergeet hierbij niet uw telefoonnummer te vermelden. Paul neemt dan zsm contact met u op)

KORTE CURSUSSEN

DE KNIPKAART
U bepaalt in overleg met de docent hoe vaak en wanneer de lessen gevolgd worden. Een ideale oplossing voor jongeren en volwassenen die tijdelijk individuele lessen willen volgen! Alle muziekdocenten hebben de mogelijkheid tot het volgen van de lessen met een knipkaart. Zie: https://newwavemuziekdocenten.nl